Category: Life Style

เกลียดอย่างไรให้เขียนนิยายสำเร็จ ใช้พลังงานลบเป็นแรงผลักดัน

คุณรู้หรือไม่ว่าความเกลียดจะทำให้เป็นพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ทำให้ผลักดันสู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จได้ลองนำความคิดในแง่ลบมาผลักดันเป็นพลังงานบวกได้ดังนี้ นิยาย     1.เกลียดความสงสัยในตัวเองคุณเคยสงสัยในความสามารถของตัวเองไหมว่าจะทำได้หรือไม่ทำได้หรือเปล่าเมื่อตั้งคำถามแล้วไม่ต้องสนใจลองทำดูยิ่งคนเกลียดก็จะทำให้คุณสงสัยในฝีมือของตัวคุณมากคุณจะเก่งขึ้นจากความเกลียดของตัวเอง แต่อย่าเอาความเกลียดนั้นเป็นพลังงานด้าน ลบอย่างเด็ด ขาด เปลี่ยนความเกลียดเป็นความเก่ง และเชื่อมั่นในตัวเอง         2.เกลียดความท้อถอยยิ่งเกลียดยิ่งเจอเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทุ่มเทมากยิ่งขึ้นๆคุณอาจจะเกิดความท้อเมื่อคุณส่งผลงานแล้วนะอ่านไม่สนใจหรือคุณท้อในการหาข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่เมื่อเอามาสรุปแล้วเขียนเนื้อหาได้ไม่กี่บรรทัดหากว่าคุณท้อว่าไม่มีแฟนคลับไม่มีใครติดตามผลงานของคุณเลยหากว่าคุณท้อเมื่อ ไม่มีใครสนใจผลงานของคุณและมองข้ามจงเกลียดความท้อเกลียดความคุมเทแล้วจงทำมันให้สำเร็จ และคุณ จงตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นเกลียดอะไรได้อย่างนั้นเกลียดความทุ่มเทจงเจอความทุ่มเทเกลียดความท้อจงเปลี่ยนความท้อให้เป็นการกระทำลงมือทำทันทีไม่ต้องสนใจ…

Read More